Website Merwedegijzelaars door Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd

Goed nieuws voor de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog! In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, zal ook de website www.merwedegijzelaars.nl duurzaam gearchiveerd worden. Dat deelde Anja van der Starre, initiatiefnemer van deze site, aan ons mee.

Haar website over de Merwedegijzelaars bevat enorm veel waardevolle informatie over de razzia van 16 mei 1944 en de honderden jonge mannen die daarbij werden opgepakt. Ook binnen onze vereniging hebben we herhaaldelijk stilgestaan bij de Merwedegijzelaars, onder andere met een lezing door Anja van der Starre, een expositie in de bibliotheek en een publicatie over de Brabantse Merwedegijzelaars.

De Helsluis in de Hollandse Biesbosch, waar twee landwachters door het verzet in een hinderlaag werden gelokt in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Het leidde tot de vergeldingsrazzia waarbij bijna 300 mensen werden opgepakt en afgevoerd.

De Helsluis in de Hollandse Biesbosch, waar twee landwachters door het verzet in een hinderlaag werden gelokt in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Het leidde tot de vergeldingsrazzia waarbij bijna 300 mensen werden opgepakt en afgevoerd.

Koninklijke Bibliotheek
Cultuurhistorische websites bevatten vaak waardevolle informatie die als gevolg van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. In het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003 is officieel vastgelegd dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn. Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.  Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

‘Zeer content’
De site over de Merwedegijzelaars zal vanaf 17 maart 2016 dan ook duurzaam worden opgeslagen. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.  Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Anja van der Starre, initiatiefnemer en beheerder van de website is zeer content met het besluit van de Koninklijke Bibliotheek: ‘De erkenning voor de waarde van de website is prachtig, evenals het feit dat de informatie die er te vinden is op deze manier altijd bewaard zal blijven.’

Meer informatie over de Merwedegijzelaars? Klik hier. Of ga naar de website over de Merwedegijzelaars.

Laat een reactie achter