Commissies

Commissie Onderzoek & Documentatie
Subcomm. Genealogie:
Ad Paans, Sleeuwijk
Martin Boot, Sleeuwijk
Ina Holster-Hakkers, Werkendam
Jan Visser, Almkerk

Subcomm. Archivering:
Chris Baggerman, Werkendam

Subcomm. Digitalisering:
Chris Baggerman, Werkendam
Nelly Doeland, Werkendam

Commissie Website & Public Relations
Michel Kraaijeveld (webmaster), Werkendam
Corine Koek-Maasdam, Werkendam
Adri van Voorst, Werkendam
Martin van der Stelt, Werkendam

Commissie Bibliotheek
Teus voor den Dag, Nieuwendijk
Nelly Doeland, Werkendam

Commissie Redactie Effe Lùstere
Vacant

Commissie Bezorging
Bas voor den Dag (coördinator), Werkendam
Henk van den Assem, Werkendam
Anja van Berchum, Werkendam
Ellie van Heukelum-Scherff, Werkendam
Leo de Heus, Werkendam
Christien Los-Van den Steenhoven, Sleeuwijk
Lodewijk van Oord, Werkendam
Kees Ottevanger, Werkendam
Frank Plaisier, Werkendam
Ton Verschoor, Werkendam
Huig Schaddelee, Sleeuwijk
Jan Visser, Almkerk
Leo Visser, Werkendam

Commissie Beheer Andries Visserhuis
Teus voor den Dag, Werkendam

Gastvrouwen en -heren
Hannie Visser-Kieboom, Werkendam
Piet Kramer, Werkendam
Nel van As, Werkendam
Christien Los-Van den Steenhoven, Sleeuwijk
Teus voor den Dag, Nieuwendijk
Nelly Doeland, Werkendam
Piet Verdoorn, Werkendam

Commissie Tuin & Onderhoud
Liesbeth Kraaijeveld, Werkendam
Kees Ottevanger, Werkendam
Geurt van Voorst, Werkendam
Floris van den Hoek, Werkendam

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. participeert in de volgende commissies/instanties:

Reacties zijn afgesloten.