Sponsors

Draagt u de historie van Werkendam, De Werken en Sleeuwijk ook een warm hart toe en is uw organisatie bereid ons werk daarvoor te steunen, dan is wellicht de sponsoring van onze vereniging een goede invulling daarvan.
Naast het doneren van een bedrag in de verenigingskas, denken wij daarbij aan het bijdragen in de kosten voor een lezing, de uitgave van een publicatie of ander project. Wij verzoeken u hierover met het bestuur contact op te nemen.

Ook kleinere donaties en schenkingen van goederen met een historische waarde zijn van harte welkom.

Voor adressen verwijzen wij naar de contactpagina.

Reacties

Reacties

Reacties zijn afgesloten.