Verslag jaarvergadering en lezing ‘Oh, Biesbosch, wa zaide gai schôôn!’.

Geschreven door Thera van den Heuvel

Het was een gezellig geroezemoes, voorafgaande aan de ledenvergadering van de Historische Vereniging. In het gebouw van muziekvereniging Irene, verzamelden zich 68 leden die onderling gesprekstof genoeg hadden. Bijzonder was het aantal leden dat van andere plaatsen kwam en, ondanks fileleed, de moeite nam om de vergadering bij te wonen.

Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van bestuurslid Aleida den Hollander-Brienen, die niet aanwezig was. Adri van Voorst-Rietveld gaf aan om nog een periode mee te draaien. Als nieuw bestuurslid mochten we Otto Paans verwelkomen!

De aanwezige jubilarissen werden in het zonnetje gezet met een fleurig boeket! De bijbehorende unieke speld met daarop het logo van de vereniging, werd door de bestuursleden op de revers vastgemaakt waarna de jubilarissen op de foto werden gezet.

Hannie Visser-Kieboom, die zich jarenlang voor de vereniging heeft ingezet, heeft besloten een stap terug te doen. Voorzitter Jacco Damen bedankte haar voor het vele werk dat zij gedaan heeft. Op initiatief van het bestuur benoemde de vergadering Hannie hierna tot erelid. Hannie Visser-Kieboom is hiermee het derde erelid van onze vereniging.  Ze ontving een oorkonde, bloemen en een attentie.

Na de pauze nam Bas Voor den Dag het woord met zijn lezing: “Oh, Biesbosch, wa zaide gai schôôn!”

Bas nam ons mee naar polder Hardenhoek, waar zijn wieg stond en hij opgroeide. Hij vertelde over het bedrijf van zijn vader en later de vele veranderingen.

Na de inpoldering van 1700 heeft de Biesbosch een ware metamorfose doorgemaakt. Zo ontstond er, niet alleen een natuurgebied maar ook een leefgebied. Er vestigde zich een suikerfabriek en een postkantoor. De behoefte voor een eigen Biesboschschool werd in 1896 gerealiseerd, het gebouw werd tevens gebruikt door een zangkoor, de fanfare en er vonden kerkdiensten plaats.

Vanaf 1951 hadden de Biesboschbewoners een eigen kerk. Met bijpassende foto’s toonde Bas o.a. de postbezorging per boot vanaf 1896 tot 2020. De veerdienst Kop van ’t Land kwam eveneens in beeld, bij vele een herinnering. Fort Steurgat, dat zijn functie verruilde voor een wooncomplex. Een foto van het voormalige Biesboschmuseum en de Kroonbrug, zo herkenbaar voor de aanwezigen.

Bas vertelde over schilders, die hun inspiratie opdeden, en we zagen “oude bekenden”. De coronacrisis en de storm van 2020, die zorgde voor een volgelopen Noordwaard, waardoor het nut van Ruimte voor de Rivieren duidelijk werd.

De foto’s met de bijbehorende uitleg en historische feiten, maakten deze lezing tot een feestje van herkenning.

 

Hannie Visser-Kieboom wordt toegesproken door voorzitter J. Damen  

Ons nieuwe erelid met de oorkonde, bos bloemen en attentie

Jubilaris Ben Koek krijgt het speldje opgespeld door bestuurslid B. Damen

De jubilarissen met de voorzitter en bestuurslid Bert Damen op de foto

V.l.n.r.. B. Damen (bestuurslid), mw. De Waal-v. Berchum, mw. De Witte-v. Pelt, J. Damen (VZ), dhr. Koek en dhr. Vos.


Bas voor den Dag wordt bedankt voor het verzorgen van de lezing

Laat een reactie achter