Terugblik: Historische Vereniging houdt jaarvergadering

Op donderdag 12 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging plaats. Naast bestuursverkiezingen namen we ook afscheid van een bestuurslid en stonden we stil bij het werk van Rob Verdoorn, die acht jaar lang de website van onze vereniging beheerde en daar destijds de aanzet toe gaf.

De leden stemden in met de benoeming van Kees Vreeken als nieuwe voorzitter. Ook werden twee nieuwe bestuursleden benoemd, Aleida den Hollander-Brienen en Adri van Voorst, en werd Corine Koek herbenoemd. Daarnaast namen we afscheid van Bas voor den Dag.

Sinds het vertrek van Chris Baggerman in september 2014 had de vereniging geen voorzitter. Het bestuur besloot om tot de jaarvergadering in maart te wachten met de benoeming van een nieuwe voorzitter en verdeelde tot die tijd de diverse taken. Doordat Bas voor den Dag zich niet herkiesbaar stelde, ontstonden twee vacatures. Met de benoeming van Adri, Aleida en Kees zijn de vacatures weer vervuld. Corine zal het secretariaat van Kees overnemen.

Kees memoreerde dat Bas voor den Dag als bestuurslid vertrok toen hij aantrad in 2007. Toch bleef Bas altijd zeer betrokken bij de vereniging en drie jaar terug ’tekende’ hij opnieuw voor het bestuurslidmaatschap. Bas benadrukt dat hij als mede-oprichter betrokken blijft bij de vereniging.

Bas stond stil bij de inzet van Rob Verdoorn. ‘Zo’n acht jaar geleden zei Rob: we moeten als vereniging ook via het internet toegankelijk zijn. Rob zei daarbij: ik heb de mogelijkheid om dit te realiseren. Als vereniging hebben we dit met beide handen aangegrepen. Al die jaren was Rob actief voor de website.’

Tijdens de vergadering blikte Kees Vreeken terug op de achterliggende periode: ‘Een half jaar geleden raakten we onze voorzitter onverwachts kwijt. Dat was even slikken. Maar, dat was maar even. In de maanden erna ging het werk gewoon door. Met vereende krachten. Allemaal, stuk voor stuk, hebben we ons beste beentje voorgezet. We hebben gedaan wat we konden en dat bleek nog heel veel te zijn. Het jaarverslag laat zien dat we in het achterliggende jaar niets minder gedaan hebben.’

Het bestuur is blij dat ze weer voltallig is. Ook de komende periode staan weer veel activiteiten op het programma. ‘Elk verenigingslid mag meedoen, er is genoeg te doen.’

Laat een reactie achter