Lezing: ‘Nederland Waterland, historie, heden en toekomst’

Boeiende avond Nederland en de zeespiegelstijging

Op woensdag 15 mei organiseert de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. een boeiende avond over ons land, met het thema ‘Nederland Waterland – historie, heden en toekomst’. Met name wordt gefocust op de spannende relatie tussen Nederland en de zeespiegelstijging.

Wil Borm (Adviesgroep Borm&Huijgens) en ir. Dick Butijn (Initiatief groep De Tweede Kustlijn), betrokken bij het Kennisprogramma Zeespiegel stijging, vertellen ons over een mogelijk reddingsplan.

Nederland wordt bedreigd door de versnellende zeespiegelstijging. Zonder extra ingrijpen komt het water ons vroeg of laat aan de lippen te staan. Onder onze voeten verzilt het drinkwater en barst de dalende bodem door de zeedruk open. En vanuit het achterland drukken de wassende rivieren de beddingen uit hun sponning of ver schrompelen ze in droge tijden tot schamele beekjes. Is ons land nog te redden? Geven wij Nederland prijs aan de zee of kunnen wij ons vernuft en vakmanschap, dat ons zo eigen is, inzetten om deze grote bedreigingen het hoofd te bieden? Wil Borm blikt terug hoe wij ons land vanaf 2000 jaar geleden hebben vorm gegeven en hoe het water land innam en weer teruggaf. Hij zet de waterproblematiek op een rij en benadrukt het belang van zoetwater.

Dick Butijn schetst de invloed van de doorgaande klimaatontwikkeling en richt zich – naast andere al of niet kansrijke alternatieven – op het mede door hem bedachte masterplan De Tweede Kustlijn, een plan dat ons land redding kan bieden en bovendien voor aanpalende gebieden een ruimtelijk perspectief geeft. Een zeewaartse oplossing, waar de overheid steeds meer belangstelling voor krijgt. Nederland gaat op de schop, maar welke richting willen we inslaan?

U bent van harte welkom op woensdagavond 15 mei in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Irene (Gr. van Hornelaan 46, Werkendam). De inloop is om 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. Entree: leden € 5,- per persoon en niet-leden € 7,50 per persoon. De eerste kop koffie of thee is gratis.

 

 

Laat een reactie achter