Kort verslag lezing ‘Een streek in het oog van de Beeldenstorm’

Woensdagavond 6 maart jl. heeft de heer Sander Wassing uit Utrecht de lezing ‘Een streek in het oog van de Beeldenstorm’ voor ons verzorgd.

De heer Sanders voerde ons mee naar het jaar 1566 en vertelde hoe de beeldenstormers in de herfst van 1566 toesloegen in onder meer Gorinchem en ‘s-Hertogenbosch. In deze plaatsen werd het interieur van kloosters, kapellen en kerken vernield.

Het vertoonde beeldmateriaal, verwerkt in een mooie PowerPointpresentatie, liet onder andere de grote schade zien die werd aangericht en de terechtstellingen van de veroordeelden.

Om de orde te herstellen beval koning Filips II aan zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva en zijn Commissarissen, om de daders op te sporen. Zij moesten zich verantwoorden voor de rechter. De ‘Bloedraad’ verrichte geen half werk en spoorde 12.000 beeldenstormers op die voor een speciaal hiervoor opgerichte rechtbank in Brussel moesten verschijnen. De beeldenstormers werden veroordeeld en al hun bezittingen geconfisqueerd. 1100 personen kregen de hoogst mogelijke straf en werden in het openbaar ter dood veroordeeld.

De 36 aanwezigen luisterden aandachtig en bedankte de heer Wassing na afloop met een groot applaus. Rond 22.00 uur keerden de aanwezigen huiswaarts en werd de zaal weer keurig opgeruimd.

 

 

 

Laat een reactie achter