Verslag: een geslaagde filmavond over scheep- en binnenvaart, dichtbij en verweg

filmavond2Ruim voor de openingstijd stroomt de Ontmoeting al vol met mensen, die verzekerd willen zijn van een plaatsje. Van de leden zijn er 39 aanwezig en met 45 niet leden komen we op een totaal van 84 belangstellenden. Na het welkom, door voorzitter Kees Vreeken, wordt de film gestart. Hoewel de ondertiteling er wel is, laat het geluid het afweten. Meerdere hoofden buigen zich over de niet werkende techniek, en zie daar! Russisch gesproken maar Nederlands ondertiteld worden we meegevoerd naar Siberiё, waar de Jenisej rivier het gebied in zuid-noordrichting doorsnijdt. Gemeten via de langste zijrivieren bedraagt haar lengte 5870 km. Om historische redenen geldt de Toegoenska als zijrivier maar bij samenvloeiing met de Jenisej voert die wel het meeste water aan. Langs de rivier leven 2 miljoen mensen. Door dichtvriezing en zware ijsgang is de grillige Jenisej slechts van mei tot eind oktober bevaarbaar. Zelfs de sneeuw, die ook in de zomermaanden in Zuid Siberiё ligt, levert water aan de rivier. Door de vele bochten, ondiepten en keien is de rivier moeilijk bevaarbaar en vereist goede stuurmanskunst. Stroomversnellingen tot 20 km. per uur bemoeilijken de vaart. Varend langs eilanden, die slechts één maal per jaar bevoorraad worden, tonen de beelden machtige bossen waar wolven en beren hun domein hebben. Tijdens het bekijken van de vele ‘koude’ beelden worden de aanwezigen verrast met een warme oliebol, geschonken door bakkerij van den Steenhoven.

De film biHistorische Vereniging Werkendamnnenvaart van 1915 tot 1955 toont ons prachtige oude beelden van schepen bij het Haringvliet. In Rotterdam zien we de aanvoer van flessen bronwater, die handmatig in een schip geladen worden. Stoomslepers en klippers, onder volle zeilen vormden het waterverkeer tussen Amsterdam en IJmuiden. Maastricht 1928: Kinderen als trekpaarden voortzeulend over het jaagpad. Het Werkendamse binnenvaartschip Hoop op Vertrouwen dat tussen Harderwijk en Spakenburg in het kruiend ijs terecht kwam. In Dalfsen moest er dynamiet aan te pas komen om een ijsdam te laten springen. Net over de grens, bij Emmerich, waren er ook grote problemen door kruiend ijs. In de Rotterdamse Waalhaven kostten een aanvaring het leven aan 6 mensen.
Het lichten, van een gezonken schip op de Vecht in mei 1928, was een waar evenement geworden voor honderden belangstellenden, die zich op de oevers verzameld hadden.
Via een zeilwedstrijd in Grouw in 1938 zijn we in de oorlogsjaren aangekomen. Van de toenmalige binnenvaartvloot verdwenen 3000 schepen, ook zijn we getuigen van hulpgoederenvervoer van het Rode Kruis naar Bergen op Zoom. De samenwerking tussen de hulpverleners zou ons doen verlangen naar vroeger tijden. Na 1945 werden schippersinternaten opgericht, werd het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal hervat (1934-1952) en de sluis van Tiel gebouwd. Met beelden van uitzonderlijk laag water op de Rijn bij Arnhem in 1954 besluiten we de tweede film.

Met een korte film over de Rotterdamse havens vanaf 1925 met o.a de schepen van de Holland Amerika lijn wordt deze filmavond afgesloten. De bijzondere beelden van de snelle parlevinkers, die boodschappen aan boord bezorgden, lokken nogal wat spontane reacties uit.

Voorzitter Kees Vreeken wenst alle aanwezigen wel thuis en een goede jaarwisseling toe.
De Historische Vereniging is er weer in geslaagd om, met succes, een prachtige filmavond te organiseren.

Verslag door Thera van den Heuvel, bestuurslid 

Laat een reactie achter