Verslag excursie Fort Altena op donderdag 21 juni 2007

Ongeveer 25 leden van onze vereniging namen donderdag 21 juni j.l. deel aan de excursie naar het Fort Altena. Velen van hen kenden het fort tot die dag als een “geheim militair object” waar je slechts vanaf een afstand naar mocht kijken. Op boeiende wijze wist Arie Schouten dat geheim in een klein uur durende diapresentatie te ontsluiten. Hij vertelde over de functie die het 160 Jaar oude fort destijds als onderdeel van de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie had bij de bescherming van de Vesting Holland tegen de Fransen en de Pruisen, over het gebruik ervan in en kort na de Tweede Wereldoorlog en over de rol van het fort bij de pas in 1992 door premier Lubbers opgeheven Gladio-groep.

Na de lezing volgde een rondleiding door het deels gerestaureerde fort waarbij we de rest van het voor publiek geopende deel met eigen ogen konden aanschouwen. Kortom: een bijzonder geslaagde avond waar velen met genoegen aan terugdenken, niet in de laatste plaats door de bewogen wijze waarop Arie Schouten de toehoorders wist te boeien. Nadere informatie over het Fort Altena vindt u o.a. op deze link.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter