Restauratie Andries Visserhuis in 2012

Tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging heeft de Stichting Monumentenbehoud bij monde van Wim de Graaf bekendgemaakt dat het Andries Visserhuis in 2012 een flinke restauratie zal ondergaan.

Zoals bekend is het Andries Visserhuis enkele jaren geleden een gemeentelijk monument geworden. In 2010 is door de Monumentencommissie een rapport opgesteld waaruit bleek dat een deel van het Andries Visserhuis in redelijke maar een ander deel in slechte staat verkeert. Ieder pand heeft regelmatig onderhoud nodig en dit geldt uiteraard ook voor het huis van de Historische Vereniging.

Wim de Graaf vertelt dat de restauratie zich vooral zal richten op de volgende punten: nokvorsten, kantpannen topgevel, loodslappen, zinkdelen, vervangen van een drietal kozijnen, voordeur in combinatie met het kalf, herstel voegwerk, het vervangen van enkele balken, pleisterwerk, binnenschilderwerk, uithangbord, pvc-afvoeren vervangen door zink, oplossen grondwaterlekkage, nalopen elektra en verlichting en het aanbrengen van rookmelders. In week negen is inmiddels een start gemaakt met de werkzaamheden.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter