Presentatie “Meuzikken bij de Zuiderzeewerken en IJsselmeerpolders”

Op vrijdagmiddag 12 december 2008 werd in het raadhuis van Werkendam door Nel van As het boek “Meuzikken bij de Zuiderzeewerken en IJsselmeerpolders” gepresenteerd.
In een korte inleiding nam Nel ons mee naar het besluit om de Zuiderzee te beteugelen en zo nieuwe overstromingen te voorkomen. Door de grote watersnood in 1916 waarbij veel mensen verdronken kwam de afsluiting in een stroomversnelling. In 1932 was de klus geklaard en was de Afsluitdijk een feit. Vervolgens zouden nog verschillende polders – Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland – uit het water verrijzen.
Nel van As bood burgemeester Hellegers het eerste exemplaar van haar boek aan.

Burgemeester Hellegers dankte Nel van As voor haar geweldige inzet om dit stuk Werkendamse geschiedenis vast te leggen. Werkendam en De Werken zijn groot geworden door de griend- en rietcultuur en de baggerwerken. Jammer is natuurlijk dat het kantoor van het bekende bedrijf Van Oord gesloopt is en zodoende verdween uit Werkendam. Eigenlijk kunnen we stellen dat water in de periode van 1421 (Sint Elizabethsvloed) tot 1953 (watersnood) in Werkendam een bepalend begrip is geworden. Wat dat betreft zou de Zeeuwse spreuk ´Luctor et Emergo´ in Werkendam uitgevonden kunnen zijn! Bijzonder mag ook genoemd worden dat minister-president Gijsbert van Tienhoven (geboren in Werkendam) alles op alles heeft gezet om ir. Lely in zijn kabinet op te nemen als minister van Waterstaat. Hij zag ir. Lely als een genie achter het grote waterstaatsplan. Dankzij Nel van As worden de naamloze Werkendammers die als meuzikken uitzwierven niet vergeten in het prachtig geïllustreerde boek “Meuzikken bij de Zuiderzeewerken en IJsselmeerpolders”.

Kees Versluis zong als afsluiting van de presentatie voor de vele aanwezigen de Zuiderzeeballade en het refrein – door Cor van der Maas in het Werkendams dialect omgezet – werd uit volle borst meegezongen.

Het boek “Meuzikken bij de Zuiderzeewerken en IJsselmeerpolders” (ISBN 9 78-90-807234-6-7) – waarin meer dan 300 foto’s en illustraties zijn opgenomen – telt 168 bladzijden en kost 29,95 euro. Het boek is onder andere te koop bij Nel van As, in het Andries Visserhuis en bij boekhandel De Angelot.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter