Op zoek naar de familie Van Oord

In de Kwinter was het 7 oktober 2000 gezellig druk tijdens de Genealogische dag van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. Die dag stond de familie Van Oord centraal en zij kwam in grote getale kijken en luisteren naar informatie over hun familiegeschiedenis.
.

De familiegeschiedenis gaat terug naar Herman Wouters die in de zestiende eeuw in Oudewater een gezin sticht. Zijn kinderen gingen zich Van Cortenoord en Taets of Taets van Corteoord noemen. Het ene deel van de familie bleef Oudewater en zijn prachtige omgeving trouw terwijl er zich ook een tak vestigde in de omgeving van Setten en Herreveld. Vanuit deze tak kwam Rijck van Cortenoort via Hoogblokland en Oosterwijk uiteindelijk in 1709 in De Werken terecht waar hij zich vestigde als boer.

Voorouders
Op 4 mei 1710 presenteerde Rijck en zijn vrouw Aaltje hun derde zoon Jacobus ten doop in de kerk van Werkendam. Jacobus en zijn vrouw Anneke voor den Dag zouden de voorouders worden van vrijwel alle in Werkendam en De Werken wonende en levende dragers van de familienaam Van Oord, Van Oordt, Van Oort en Van Noort. In 2000 werd met behulp van vele naamdragers de familiestamboom gereconstrueerd maar daarna ging het boek weer dicht: tot nu…

Boeren
Het werk is weer opgepakt, oude boeken doorzocht op aanvullende informatie. Waar leefden de familie’s en hoe is het de afzonderlijke takken vergaan? Zijn er nog boeren en vissers of zijn ze allemaal de waterbouw in gegaan. Zijn er nog kinderen wiens naam herinnert aan die eerste voorvader in De Werken Rijck?. Alles kunt lezen in het boek dat in april verschijnt. Wel zoekt de schrijfster, Valentine Wikaart nog naar familiegegevens uit de twintigste eeuw. In verband met de wet op de privacy is het niet mogelijk die gegevens terug te vinden.

Anecdotes
Alle informatie over dragers van de naam Van Oord/ Van Oordt is welkom. Geboortedatum, Huwelijksdata, informatie over hun beroepen, adressen en kinderen zijn welkom. Om het boek ook aantrekkelijk te maken zijn foto’s van alle naamdragers en hun gezinnen, krantenartikelen, gegevens over onderscheidingen, verhalen en anekdotes welkom. Reageren kan tot 15 januari 2011 naar Valentine Wikaart, Sasdijk 67, 4251 AD, Werkendam, tel. 0183-502528 (’s avonds), 06- 40030636, wikaart@planet.nl

Op de foto: Govert van Oord.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter