Onderwerp aan de stamtafel: Het sluisje

Aan de stamtafel in het Andries Visserhuis is het sluisje in de Schenkeldijk/Krouwerskade de laatste weken bijna een vast gespreksonderwerp. PvdA raadslid Jan Methorst deed recent het voorstel om het sluisje weer uit te graven en bij historici gaat het hart dan vanzelf wat sneller kloppen.

Zaterdag 1 augustus kwam Jan van Oord ineens met een aantal foto’s van het sluisje op de proppen. En zoekend in eerdere publicaties kwam zo ineens een schat aan informatie tevoorschijn over het sluisje. Als eerste schreef Andries Visser in ‘Werkendam ontdekt verleden’ al over het sluisje. In het recent uitgegeven Biesboschboek van Wim van Wijk staat op pagina 346 de sluitsteen uit het sluisje die in de Biesboschmuseum ligt.

“In 1552 gaf Anna van Egmond, de weduwe van Jan van Horne, Heer van Altena, toestemming om, ten zuiden van Werkendam in de gemeente De Werken, een nieuw stuk land in te polderen. Negentig jaar later, in 1642, is in de ka rond deze Vervoornepolder een uitwateringssluisje gebouwd. In de middelste steen van het gewelf, de sluitsteen, zijn het jaartal en de opdrachtgever – waersman (heemraad) Reynier Vervoorne – ingebeiteld. Met weinig gevoel voor historie is bij de ruilverkaveling van de Oostwaard, omstreeks 1970, het sluisje bedolven onder de verzwaarde dijk. Twintig jaar lager is de sluitsteen op verzoek van de Historische Vereniging van Werkendam opgegraven. De steen kreeg een plaats in het kantoor van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Toen dit in 2005 opging in waterschap Rivierenland, droeg het bestuur de steen over aan het Biesboschmuseum”. (Bron Het Biesboschboek)

In het Werkendams straatnamenboek staat informatie over het sluisje bij de Vervoornestraat. Deze familie is verbonden met een aantal schouten, schepenen en dijkgraven eind 16e, begin 17e eeuw met de naam Vervoorne. De bekendste is Reinier Vervoorne, dijkgraaf van de Vervoornepolder die in 1552 werd bedijkt. Zijn naam werd uitgehouwen in de steen in het sluisje op de hoek Schenkeldijk/Krouwerskade met de tekst ‘Anno 1642 Reinier Vervoorne, Waersman in die er tyt’. (Bron Werkendams Straatnamenboek)

Aan de stamtafel in het Andries Visserhuis werd echter ook het verhaal verteld dat in de jaren vijftig iemand is verongelukt bij het sluisje. En Maan van Elzelingen meent zich vrijwel met zekerheid te herinneren dat er naast de eerste genoemde sluitsteen nog een tweede sluitsteen moet zijn geweest. Met deze informatie gaat de historie alleen maar meer leven. Uitgraven en het opnieuw blootleggen van de sluis is meer dan de moeite waard. Wordt vervolgd zullen we hopen!

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter