Nieuwe uitgave (deel 17) van Historische Reeks in teken van de forten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was ooit een belangrijk verdedigingsmiddel om de vijand de voet dwars te zetten en vooral om Holland te beschermen. Een gebied van ongeveer 85 kilometer lang, tussen Muiden en de Biesbosch, werd dan onder water gezet. Daarnaast werden forten en groepsschuilplaatsen gebouwd. Een zuidelijkste deel van de linie ligt in deze streek. De forten en groepsschuilplaatsen met nog andere relicten, zoals vestingen en sluizen, zijn prominent in het landschap aanwezig. Het zijn de herinneringen aan militaire objecten, die hun functie al lang verloren hebben maar nog altijd actueel zijn en tot de verbeelding spreken. Daarom krijgen ze in dit boek ruim aandacht. Twee artikelen zijn er aan gewijd. Het ene gaat vooral over de linie, het andere belicht een ander facet: het gebruik van de forten in en na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van sporen in de forten worden interessante feiten en verhalen verteld. Er gebeurden dingen, die het daglicht niet konden verdragen.
Dit alles is te lezen in het 17e deel van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena. Het wordt op 26 november 2008 gepresenteerd.

Omdat de forten een belangrijke plaats in het boek innemen wordt de nieuwste uitgave gepresenteerd in fort Giessen. Het eerste exemplaar wordt door de voorzitter, dr. Cees de Gast, uitgereikt aan Ing. Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, eigenaar van de forten..
Naast de verhalen die een bijdrage leveren aan de militaire geschiedenis bevat de bundel nog andere interessante bijdragen. Zo wordt bijvoorbeeld een al lang gekoesterde wens vervuld door een bijdrage over de geschiedenis van de dialecten in de streek. Nauwelijks is er nog onderzoek naar gedaan. Wellicht is dit artikel een aanzet daartoe. In dit boek worden zelfs de archieven van het Vaticaan in Rome geopend. Het resulteerde in een artikel over het kapittel in Munsterkerk, het huidige Dussen. Een portret ook van een chirurgijn uit die plaats. Verder artikelen over de vroege geschiedenis van de Giessense Mèrt en enkele monumentale panden aan de Hoogstraat in de vesting Woudrichem.
Dominee Johannes Andelius is de hervormer van het Land van Heusden en Altena. In een uitgebreid portret wordt deze voormalige pastoor in Genderen belicht. Ruime aandacht tevens voor een avondmaalskwestie in Genderen en Veen. Het was één van de oorzaken, dat de Gereformeerde Kerk in Veen toetrad tot de Gereformeerde Gemeenten. Ten slotte bevat het boek de signalementen van negen boeken die het afgelopen jaar over de streek zijn verschenen.

Het boek is vanaf 26 november voor € 19,50 te koop in alle regionale boekhandels en bij Teuling (Almkerk), Treffers (Genderen), De Beukhof (Giessen), op het postkantoor in Nieuwendijk en bij Totaalgemak Lucas in Wijk en Aalburg.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter