Jaarvergadering en Werkendams dictee

Onze vereniging houdt donderdag 1 maart vanaf 20.30 uur in de Kwinter voor de achtste maal het Werkendams dictee. Het dictee wordt geschreven door Thera van den Heuvel, die zelf het dictee twee maal eerder won. Corine Koek verdedigt dit jaar haar titel. De opzet van het dictee is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Na het schrijven van het dictee, wordt het ‘klassikaal’ nagekeken via een groot beeldscherm. Daarna wordt direct de winnaar bekend gemaakt. Leidraad voor het dictee is het boekje Werkendams dialect in woorden en spreekwijzen (2007).

Voorafgaand aan het Werkendams dictee begint om 19.30 uur de jaarvergadering. Op de agenda staan de diverse jaarsstukken en bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hannie Visser-Kieboom en Martin Boot; als nieuwe bestuursleden worden Chris Baggerman en Bas voor den Dag voorgedragen.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter