Interessante lezing over Kerkendam (verslag)

Dinsdagavond 9 oktober 2012 hield onze vereniging een lezing over de kerken van Werkendam. Bestuurslid Bas voor den Dag verzorgde deze lezing, die als titel kreeg: ‘Van Werkendam naar Kerkendam, van één kerk naar vele kerken’.

Natuurlijk is wijd en zijd bekend dat Werkendam zijn bijnaam Kerkendam dankt aan het grote aantal kerken en kerkgenootschappen in het dorp. Maar hoe de historie nu precies in elkaar zit weten velen niet en juist daarom was de lezing interessant. Bas voor den Dag vertelde aan de 45 aandachtige toehoorders met verve allerlei wetenswaardigheden, zoals data van het leggen van de eerste steen, inwijdingen en aantal zitplaatsen van kerkgebouwen. Dit alles gelardeerd met mooie, soms oude of unieke foto’s en fraaie anekdotes.

Bas voor den Dag begon met zijn lezing in de 18e eeuw, in 1757, als er 1200 mensen in Werkendam wonen en 99% van het hervormd is. Andries Visser, Werkendams eerste geschiedschrijver, vertelt in zijn boek hoe de mensen opgedoft ’s zondags ter kerke gaan. Dit is na de Reformatie, die begon in 1517 en vrijwel het hele Land van Heusden en Altena tussen 1575 en 1631 van het Rooms-Katholicisme overstapt naar het protestantisme. In Werkendam gebeurt dit in 1590. De eerste predikant is Gilles (Aegidius) van Couwenberg.

De Hervormde kerk aan het Laantje en de Gereformeerde kerk aan de Binnenhaven worden door de Duitsers opgeblazen op zondag 22 april 1945. Net als de korenmolen ‘Ken u zelven’ zijn zij beeldbepalend en dus ter oriëntatie voor de geallieerden te gebruiken. De nieuwe Hervormde kerk wordt in 1952 ingewijd. Ook wordt door de mensen in de Biesbosch gekerkt in de Hervormde Biesboschkapel, vanaf 1950/1951. Sinds 2004 is de Biesboschkapel buiten gebruik en kerkt men in de Biesboschkerk aan de Richter. De nieuwe Gereformeerde kerk, die naar het idee van meester Hak als eerste kerk een naam krijgt, namelijk ‘Maranatha’, wordt in 1956 ingewijd. Deze twee geloofsgemeenschappen vormen de grootste groep in het dorp.

Achtereenvolgens geeft Voor den Dag dan tekst en uitleg over de Doleantiekerk (in gebruik 1891-1989), een deel daarvan vormt nu de Gereformeerde Gemeenten (aangesloten in 1920) en gaat ter kerke in de Bethelkerk, de Christelijke Gereformeerden (1912) kerken in de Rehobothkerk, de Oud-Gereformeerde gemeente in Nederland aan de Van Tienhoven van den Boogaardstraat (1951), de Vrije Hervormde gemeente (1956) aan de Sigmondstraat, sinds 2010 in dit kerkgebouw in gebruik door de Hersteld Hervormde kerk, en de Vrije Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Bruigomstraat (2005). De Evangelische gemeente De Graankorrel (ontstaan in 2009) kerkt in het oude Goezate vanaf 2011 en daarvoor op De Friendship. In de loop der jaren zijn in Werkendam ook een Rooms-Katholieke kerk en een synagoge te vinden geweest, en een Pinkstergemeente.

Voor den Dag: “Zo zijn we kerk aan het water, waar heel wat te beleven is. Soms splitst het als de rivier, soms gaat het samen. Ik hoop dat alle kerken vasthouden aan het Fundament, Jezus Christus, want Hij is de enige blijvende.”

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter