In memoriam Maan van Elzelingen (1942-2011)

Vrijdag 23 september overleed ons lid Maan van Elzelingen. Hij was al enige tijd ziek, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Maan heeft veel betekend voor onze Historische vereniging door zijn werk ten dienste van de ontsluiting van de historie van Werkendam. Hij bleef daarin altijd bescheiden en deed zijn werk het liefst op de achtergrond.

Met het transcriberen van de transportakten van Werkendam van het jaar 1623 tot en met 1786 verrichte Maan letterlijk, gedurende een zeer lange periode, monnikenwerk. Het bleef niet bij deze transportakten, ook het oudste notulenboek van de Kerk van Werkendam is getranscribeerd en uitgegeven als “Acta boek der Nederduits Gereformeerde gemeente van Werkendam”. Door de indexen op namen en data is een schat aan historische informatie terug te vinden in dit boek.

Van de begraafplaatsen Werkendam, Sleeuwijk en Kille fotografeerde hij alle grafstenen. Deze drie begraafplaatsen zijn ook te zien op online-begraafplaatsen.nl Van de begraafplaats Laantje in Werkendam inventariseerde hij alle begraafboeken van 1831-2007. In die periode werden in Werkendam 11258 mensen begraven.

Daarnaast zocht hij op verzoek van de eigenaren de geschiedenis van een tiental oude Werkendamse huizen uit, deze zijn met alle akten gebundeld in boekjes. Ook heeft hij in 2000 een boekje gemaakt van de “Oude huizen bij de Kerk”.

Zijn grote kennis van de natte aannemerij en die van het Werkendamse dialect kwamen samen in het boekje over het Werkendamse dialect, dat in 2007 werd uitgegeven door de Historische Vereniging. Tal van andere kleinere artikelen verschenen in “Effe Lustere” en de Historische Reeks voor het Land van Heusden en Altena. Voor de laatste Effe Lustere schreef hij nog een artikel over de brug over de binnenhaven van Werkendam.

Voorjaar 2011 schonk Maan van Elzelingen zijn archief aan Historische Vereniging Werkendam en De Werken. Tegelijkertijd met de schenking van het archief werd hij verrast door burgemeester Carla Breuer met de uitreiking van een vrijwilligerspenning van de gemeente Werkendam. Deze kreeg hij vanwege zijn vrijwilligerswerk voor de Historische Vereniging, het Biesboschmuseum en het Streekarchief.

Na de uitreiking van de vrijwilligerspenning ging streekarchivaris Hildo van Engen kort in op het belang van het werk van Maan van Elzelingen voor de geschiedschrijving. Het lezen van oude teksten is voor velen moeilijk, met het transcriberen wordt dat een stuk gemakkelijker. Naast het transcriberen zorgde Van Elzelingen bij zijn uitgaven ook voor meerdere indexen, zoals bijvoorbeeld in het oudste notulenboek van de kerk. Juist door die indexen is het voor historici snel zoeken naar mensen of andere zaken.

De collectie van Maan van Elzelingen heeft in het Andries Visserhuis een aparte plaats gekregen en is opgenomen als de collectie Van Elzelingen. Ook kregen zijn transcripties samen met de boeken die hij schreef over diverse huizen in Werkendam een aparte plaats in de bibliotheek.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter