In Effe Lùstere nr. 47 – september 2008

Het jaar 2008 staat in het teken van het religieus erfgoed en daarom ook in Effe Lùstere van september 2008 extra aandacht hiervoor.

In de tijd dat de bekende ds. Joh. Groenewegen in Werkendam predikant was speelde een nogal heftige censuurzaak waarin Jan Croon uiteindelijk 16 jaar (!) onder de tucht werd geplaatst. Ds. J.J. le Sage ten Broek – opvolger van ds. Groenewegen – krijgt deze zaak onder ogen maar de oplossing is ingewikkeld. “En dat het eenvoudiger is om de oren te wassen als voeten te wassen”, zo besluit Kornet het artikel.

In een tweede artikel van de hand van G. Kornet lezen we over het ontstaan van de Oud-Gereformeerde Gemeente en de Vrije Hervormde Gemeente, beide in Werkendam. Het begint in 1935 met de oprichting van een Hervormd Comité van Winterlezingen. Een comité dat in het begin 29 leden telt. De lezingen worden gehouden in het gebouw van Christelijke Belangen, in de Nutszaal of in gebouw Andreas. Later wordt het comité gewijzigd in de ´Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Evangelisatie te Werkendam en De Werken`. En belegt men zondags twee diensten waar Gereformeerde bondspredikanten of godsdienstonderwijzers voorgaan. Uiteindelijk zien we twee nieuwe kerken ontstaan. In Effe Lùstere leest u er het fijne over.

Over de allereerste predikant in Werkendam – ds. Gilles Couwenberg – is heel veel te vertellen. Kees Vreeken schetst een beeld van hem in ‘Een landloper op de kansel’ en weet dankzij onderzoek tal van wetenswaardigheden te verhalen. Door de geografische ligging van het Land van Heusden en Altena was het gebied “wel het meest geliefde jachtveld van deze vrije ondernemers” volgens Van Deursen. Het wordt heel spannend als de classis en de synode zich met de zaak ‘Couwenberg´ gaan bemoeien. Gelukkig weet Werkendam zich in 1595 vrij te maken van deze predikant. Zijn naam staat echter voorgoed op het predikantenbord vermeld. `Het heeft de voortgang van het kerkelijk leven blijkbaar niet in de weg gestaan`, zo eindigt Kees Vreeken het boeiende artikel over deze eerste protestantse voorganger.

Over een halve eeuw terug weet Thomas Westerhout onder andere het volgende te melden.
In 1958 worden de laatste van maar liefst 22 huurwoningen opgeleverd aan het Steurgat. De zondagsschool `Laat de kinderkes tot mij komen` bestaat 60 jaar. Juffrouw Kieboom en de heer Piet Holster waren respectievelijk 50 en 40 jaar verbonden aan deze zondagsschool. Op 3 mei 1958 wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe Rehobothschool door burgemeester De Bruijne. Begin 2007 is de school gesloopt en is ook de tweede Rehobothschool historie geworden. En in de Biesbosch wordt door de NAM de eerste aardolie gewonnen. Post Aike Duijnhouwer herdenkt het feit dat hij 40 jaar in dienst is bij PTT. Nabij de Kozakkenstoep wordt een afsluitbaar dok gegraven in opdracht van scheepswerf P. Bakker en Hoving.
In het gereformeerde bolwerk Nieuwendijk wordt een zelfstandige hervormde gemeente gesticht. De bouw van twee Groene Kruisgebouwen (in Sleeuwijk en in Werkendam) gaat van start. Drukkerij Van Driel stopt en wordt overgenomen door M. Damen en is sindsdien bekend als Drukkerij Damen.

Wie over het ´t Slik wandelt moet zijn of haar ogen goed de kost geven, want in juli 2008 is er sprake van een bijzonder vondst. Een halve cent uit 1852!
Adrianus Visser Azn vertelt over de herkomst van het Belgische buurtschap Werkendam. Iets dat vast bij veel mensen niet bekend is. Ook op dit gebied wordt u wijzer door Effe Lustere te lezen.

De oplossing van het zoekplaatje in Effe Lùstere nummer 46 was de woning van de familie Heijstek–Paans aan de Biesboschhaven. Teus Verhoeven heeft opnieuw een zoekplaatje getekend en de oplossing dient uiterlijk 1 februari 2009 binnen te zijn.

De enquete over de historische vereniging heeft het bestuur bijvoorbeeld ook leuke suggesties opgeleverd voor nieuwe activiteiten.
De lezer kan in de rubriek ‘Speurwerk’ raden bij een viertal foto´s.
En zoals gebruikelijk sluit Effe Lùstere af met de activiteitenkalender en een namenindex.

Effe Lùstere van september 2008 (44 blz.) is te koop voor € 1,50 in het Andries Visserhuis, dat elke zaterdagochtend geopend is.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter