Historisch moment bij start Monumentendag 2009

Op vrijdag 11 september 2009 hebben de bestuurders van de drie gemeenten in het Land van Altena de Acte van Altena in tweevoud ondertekend. Hierbij beloven zij hun uiterste best te zullen doen om oude monumenten te beschermen en te bewaren. Nabij het Andries Visserhuis te Werkendam werd de Acte van Altena ondertekend waarbij één exemplaar direct zal worden gearchiveerd in het Streekarchief in Heusden door streekarchivaris Tom van der Aalst (zie foto). Het tweede exemplaar wordt door de gemeente Werkendam ingelijst en zal jaarlijks rouleren. Volgend jaar zal de Acte worden doorgegeven aan de gemeente Aalburg. In 2011 gaat de Acte naar de gemeente Woudrichem.
De tekst van de Acte is – voor de liefhebbers van het oud-Hollandse schrift – hieronder vermeld:

Acte van Altena

Wij, regierders’ over de heerlijckheden in den Lande van Altena ende den Lande van Heusden, doen condt eenen iegelicken, dat wij geloeffden mits desen openen brieve, alles te doen wat een goed regierder schuldich is te doen tot bewaernisse ende onderhoudenisse van de oude opgetimmerde huijsen dijcken ende landscape voir ons’ ende voir onsen nacomelingen ende tot nut ende oirbaer van het gemeen. In oorkonden van desen brief hebben wij desen brieve oepenen beseghelt met onssen seghelen.

Actum, den 11en dach van septembris anno Domino MMIX

Alburgh – Werckendam – Woudrichem

getekend door burgemeester Naterop – wethouder Luteijn – burgemeester Petter.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter