Heimwee naar vroeger (verslag lezing over oude schoolplaten)

Arie van Oord, verzamelaar van oude schoolplaten en aanverwante spullen, vertelt op woensdag 24 november 2010 in de Werkendamse Bibliotheek met veel enthousiasme over zijn hobby. Als jeugdbestuurder bij Kozakken Boys kwam hij jaren geleden in contact met Herman Monster. Herman verzamelde oude schoolplaten en zo raakte Arie ‘besmet’ met dit virus. In zijn (eerste) lezing schetst Arie vanaf 1900 de ontwikkeling van de lagere school waar schoolplaten een belangrijke functie vervulden. Het was destijds een actief leermiddel. Bij die schoolplaten was meestal ook een handleiding waarin de plaat in detail werd toegelicht en zo kon de meester of de juf de leerstof vertellen. We horen ook van ‘aap, noot, mies’, de letterdoosjes, breukappeltjes en hoe de kroontjespen vervangen werd door vulpen en die verloor uiteindelijk weer van de balpen.

Een aantal platen wordt er door Arie even uitgelicht zoals ‘Vliegveld Schiphol omstreeks 1950′, ‘De Dam en Damrak te Amsterdam’, ‘De broodbakker’, ‘Luzern en Vierwoudstedenmeer’ en ‘De mijn Maurits bij Sittard’. Natuurlijk worden ook de kunstenaars in het voetlicht geplaatst. De namen van onder andere J.H. Isings, M.A. Koekkoek, C. Jetses, J. Gabrielse en B. Bueninck spreken vele ouderen nog steeds aan. De schilders werden gevraagd om tegen een vergoeding van 150 gulden een bepaald schilderij te maken en hiervan werden dan schoolplaten gemaakt. Tussen twee haakjes de eerste schoolplaat werd in 1837 in Haarlem gebruikt. Behalve schoolplaten bezit Arie van Oord ook een flink aantal atlassen, rekenboekjes e.d. Het roept bij de ongeveer vijftigaanwezigen nostalgische gevoelens op. Voorzitter Hannie Visser-Kieboom bedankt Arie hartelijk voor zijn lezing waarna een warm applaus volgt.

In de Werkendamse Bibliotheek hangt tot met eind december 2010 een flinke collectie schoolplaten van Arie van Oord. Met recht kunnen we deze kunstwerken ‘plaatjes’ noemen want hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je ziet.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter