Drielandenpunt Heusden (verslag van een stadswandeling)

Je hoeft niet ver van huis voor mooie wandelingen als je in het Land van Heusden en Altena woont. Donderdag 27 mei 2010 wordt onder leiding van stadsgids Marjolein de stad Heusden verkend. Op het Burchtplein krijgen we eerst een stukje historie voorgeschoteld. Heusden is al bekend vóór de achtste eeuw en behoorde destijds tot het graafschap Teisterband. In de twaalfde eeuw wordt een nieuwe burcht gebouwd want de oude werd verwoest door de Noormannen. In 1680 slaat de bliksem in deze burcht en de gigantische voorraad buskruit (60.000 pond) geeft een enorme brand. Het inkomen van de plaatselijke bevolking wordt vergaard door handel, visserij en het heffen van tol.

We wandelen over de wallen en genieten van een prachtig uitzicht. Voorheen lag Heusden op een strategische plaats waar drie landen bijeenkwamen: Gelre, Brabant en Holland. Het is de Spanjaarden nooit gelukt om Heusden in te nemen dankzij de toegepaste inundatie. We wandelen langs prachtige panden en stoppen bij een pand uit 1619 dat “op vlucht” is gebouwd. Tot 1820 was Heusden ook garnizoensstad en dat leverde werk dus inkomen op. Via een sluiproute lopen we door de fraai aangelegde tuin van het Gouverneurshuis.

Het oudste pand dat we bekijken is uit 1521. Het overleefde de grote stadsbranden van 1572 en 1680. Hier tegenover staat de Lutherse kerk waar natuurlijk een zwaan – in plaats van een haan – het kerkdak siert. Dit heeft alles te maken met Lutheraan Jan Hus (betekent letterlijk: Jan Gans) die in het verre verleden tot de brandstapel werd veroordeeld. Deze Jan Hus zou gezegd hebben dat je een gans kunt doden maar dat er een zwaan voor terugkomt. Zo komen de Lutheranen aan hun “zwaan”. We passeren een 200 jaar oude moerbeiboom onderweg naar de Grote Kerk die in de twaalfde eeuw op een stroomrug gebouwd werd. Deze kerk werd zelfs gebruikt voor draadloze communicatie tussen Amsterdam en Parijs.

Als het grootste drama van Heusden moet de stadhuisramp genoemd worden want een dag voor de bevrijding gaat het Stadhuis de lucht in waarbij 134 mensen omkomen; ongeveer tien procent van de plaatselijke bevolking. Nabij de haven staan drie standaardmolens waarbij er één uit het Belgische Lommel komt.

We eindigen onze tocht bij “Kareltje” maar die heeft helaas geen plaats voor 23 actieve streekgenoten die anderhalf uur lang stadsgids Marjolein hebben gevolgd. Gelukkig zijn wij niet voor “een kareltje” te vangen en genieten daarna bij “Havenzicht” van heerlijke koffie en warme chocola. Daarna keert ieder na deze boeiende stadswandeling huiswaarts. N.B. Voor een fotoverslag: Zie het betreffende fotoboek

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter