Ontstaan en historie

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a  is in 1991 opgericht door Cor van der Maas, Cees Hoogendoorn, Richard en Valentine Wikaart en Thomas Westerhout.  Al tijdens de oprichtingsvergadering werden 30 mensen van de vereniging lid en niet lang daarna telde de vereniging meer dan 100 leden.

De eerste publicatie was getiteld ‘De herberg aan ‘t Sas’, over de geschiedenis van het toenmalige café Koning. Tussen 1992 en 1997 gaf de vereniging zeven andere publicaties uit. Ook verzorgde de vereniging vanaf het begin lezingen en excursies.

In 1992 kreeg de vereniging de gelegenheid het pand Slikstraat 15 aan te kopen voor een symbolisch bedrag van een gulden. Het pand moest grondig gerenoveerd worden. In de jaren erna onderging het pand een metamorfose. In 2000 kon eindelijk het pand, onder de naam Andries Visser- huis, in gebruik worden genomen. Andries Visser was een Werkendammer die in 1978 als eerste een publicatie over de geschiedenis van Werkendam uitbracht.

De opening van het Andries Visserhuis zorgde voor nieuw elan in de vereniging. Wekelijks was het pand open op zaterdagmorgen, ook de genealogieavonden kregen een vaste plek op maandagavond. Tevens zette het bestuur een nieuwe organisatie op rond de instelling van diverse commissies die taken van het bestuur uit handen namen en ook nieuwe initiatieven ontplooiden. Het verenigingsblad Effe Lustere verscheen vaker. In 2001 werd het tienjarig bestaan groots gevierd; op de Hoogstraat werd de dorpspomp onthuld, een cadeau van de vereniging aan Werkendam. In diezelfde periode werd de gemeentelijke monumentencommissie ingesteld,  waarin ook een vertegenwoordiger van onze vereniging participeerde.

In 2005 werd het eerste Werkendamse Dictee georganiseerd om zo het eigen dialect levend te houden. Bij het vijftienjarig bestaan in 2006 werd het Werkendams straatnamenboek uitgegeven. In 2007 werd het gemeentelijke monumentenbeleid bekroond met de aanwijzing van bijna 60 panden tot gemeentelijk monument.  In 2011 gaf de vereniging het succesvolle boek ‘Effe noar stroat’ uit, over verdwenen winkels in het centrum van Werkendam.

De samenwerking in het Comité 70 Jaar Bevrijding Werkendam zette de vereniging stevig op de kaart en smaakte naar meer. In 2016 hoopt de vereniging haar 25-jarig jubileum te vieren met een grootschalig evenement op en om de Hoogstraat.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter