De Franse tijd (verslag lezing door dr. A. Vroon)

Zaterdag 5 oktober 1811 is een gedenkwaardige dag. Keizerin Maria Louise vaart die dag in Sleeuwijk over naar Gorinchem om zich daar bij haar man – keizer Napoleon – te voegen. Allereerst werd zij natuurlijk allerhartelijkst ontvangen in Sleeuwijk door de maire Antonie Verschoor. Zijn zoon, Herman Eliza Verschoor, treedt op als tolk.

Sedert 1795 is Nederland ingelijfd bij Frankrijk en verblijft stadhouder Willem V met zijn vrouw in Engeland. Hoewel de Fransen de baas zijn, hebben de inwoners van Sleeuwijk, De Werken en Werkendam andere zorgen aan hun hoofd. In 1799 en in 1809 zijn er grote overstromingen. De schade is enorm en dr. Vroon toont door middel van de beamer enkele lijsten van getroffen inwoners met de uitgekeerde schadevergoedingen.

Op Het Loo wordt in oktober 1811 besloten de weg Parijs-Amsterdam aan te leggen. Het wordt een aarden wal van vijf meter breed met een verplichting dat de eigenaren ook iepen en essen moeten aanplanten. De grondeigenaren sputteren tegen maar moeten uiteindelijk wel buigen voor het centrale gezag.

Keizer Napoleon wil ook Rusland zijn wil opleggen maar komt van een ‘koude’ kermis thuis. De doodsteek krijgt de keizer in 1813 bij Leipzig. In datzelfde jaar komen de kozakken naar Nederland, allereerst in de provincies Overijssen en Gelderland. Op 8 december 1813 steken de kozakken vanaf Hardinxveld de Merwede over waarna Werkendam, De Werken en Sleeuwijk van het Franse juk worden ontdaan. Vanaf deze zijde van de Merwede worden in januari 1814 overal stellingen gebouwd en Gorinchem onder vuur genomen. De Fransen vragen al snel daarna om een wapenstilstand. De Franse steunpunten in Breda en ´s-Hertogenbosch gaan verloren. Op 4 februari 1814 capituleren de Fransen. Als ‘beloning’ mogen vele militairen naar Pruisen wandelen.

De Franse tijd heeft niet alleen nadelen gebracht. Dankzij de Fransen hebben we hier het metrieke stelsel gekregen. Iedere gemeente krijgt geijkte gewichten en moet op deze manier ‘de maat’ houden zoals een standaard kilogram, meter en liter.

Dr. Vroon schenkt tijdens de lezing in het Sleeuwijks kerkje bijzondere aandacht aan Herman Eliza Verschoor. Hij was van 1813 tot 1857 burgemeester van De Werken en Sleeuwijk. Daarnaast is hij lid geweest van de Eerste Kamer. Hij heeft heel veel betekend als schoolopziener, want hij was zeer bewogen met het onderwijs. In 1871 laat hij een prachtig huis bouwen waar momenteel de familie Beijerman woont. Hermanus Eliza Verschoor overleed in 1877 en is begraven op de begraafplaats naast het Sleeuwijks kerkje. Dr. Vroon doet een oproep aan de Historische Vereniging om zijn grafsteen op (laten) te knappen. Een aanwezige uit de zaal merkt op dat het onderhoud van een begraafplaats een taak van de gemeente is.

Voorzitter Hannie Visser-Kieboom sluit de avond af en bedankt de heer Vroon hartelijk voor de boeiende lezing en biedt enkele attenties aan. Door een luid applaus laten de aanwezigen merken genoten te hebben van deze lezing.

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter