Boeiende lezing van Bert Willemen over hondenkar

Op donderdag 25 januari 2007 verzorgde Bert Willemen uit Rijen voor onze Historische Vereniging in De Kwinter in Werkendam een boeiende lezing over de hondenkar. Hij liet ons genieten van prachtige dia’s waarin hij een beeld schetste over de hond en de hondenkar. De hondenkar is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen maar vervulde een heel belangrijke functie in het transport van vele goederen. De hond werd vroeger ook wel ‘het paard van de armen’ genoemd. In een speciale wet – de Trekhondenwet uit 1910 – waren allerlei voorschriften opgenomen waaraan hondenbezitters met een hondenkar moesten voldoen.

Zo zagen we hondenkarren waarbij de hond vóór, onder en achter werden ingespannen. De trekkracht van de hond wordt misschien onderschat maar uit de geschiedenis bleek het tegendeel. De hondenkar troffen we aan bij het uitventen van allerlei producten zoals bijvoorbeeld melk, vlees, brood, groenten, petroleum, manufacturen en vis.
Ook in het leger werd de hondenkar in Nederland gebruikt en er dienden zo’n 1.200 honden tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

Het einde van de hondenkar wordt ingeluid door de Wet op de Dierenbescherming in 1962. Vanaf dat moment wordt het werken met hond en hondenkar verboden. Voor sledehonden, die in feite hetzelfde doen, wordt in deze wet van 1962 een uitzondering gemaakt.

Met veel genoegen hebben meer dan vijftig aanwezigen genoten van de lezing van Bert Willemen en aan het einde van de lezing krijgt hij dan ook terecht een warm applaus.

Voor meer informatie over de hondenkar: www.hondmethondenkar.nl

Reacties

Reacties

Laat een reactie achter